Witamy

Witamy Państwa na stronie internetowej naszej poradni. Specjalistyczne poradnie: ortopedyczna, kardiologiczna, neurochirurgiczna, chirurgiczna, rehabilitacyjna pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy również do skorzystania z opieki naszego działu rehabilitacji. Naszym celem jest udzielanie porad i zabiegów w milej atmosferze. Komfort i zadowolenie Pacjentów jest dla nas bardzo ważne. Zapraszamy od Poniedziałku do Czwartku w godz. 8.00-18.00 i Piątek od 8.00- 17.00. Kontakt : 503 162 395

Kadra

Kinga Hadasik - Bil  fizjoterapeuta

Monika Mesjasz   fizjoterapeuta

mgr Paulina Pałka fizjoterapeuta

Klaudia Jacek  fizjoterapeuta

Janina Kacprzycka  rejsratorka, pielęgniarka

Barbara Hantulik rejstratorka, pielęgniarka

dr Barbara Kania lekarz rehabilitacji

dr Lucyna Sobotowicz - Kończal lekarz rehabilitacji, wad postawy

dr Andrzej Kempny  lekarz wad postawy

dr Anna Osojca lekarz wad postawy

dr Karolina Skarysz- Kałwa ortopeda

dr Jarosław Tamborski  ortopeda

dr Piotr Donocik ortopeda

dr Jerzy Bereszko ortopeda

Dr n. med. Wojciech Ślusarczyk neurochirurg

 

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM). Już jako student zaangażowany był w badania naukowe prowadzone w Katedrze i Klinice Neurochirurgii oraz Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM. Po ukończeniu studiów staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK) w Katowicach.

Po zakończeniu stażu rozpoczął pracę w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii CSK SUM w Katowicach, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku starszego asystenta, jednocześnie jest nauczycielem akademickim w Katedrze i Zakładzie Fizjologii SUM w Katowicach.

Dr Wojciech Ślusarczyk jest specjalistą w dziedzinie neurochirurgii, oraz posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu neurochirurgii i neurofizjologii. W swojej pracy doktorskiej zajmował się badaniami na temat regeneracji i naprawy pourazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dr Wojciech Ślusarczyk jest współautorem ponad 16 publikacji naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych, współautorem ponad 78 doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, a od 2010r. został wybrany na sekretarza Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej PTNCh.

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

1. Nagroda Główna w Sesji Interdyscyplinarnej Doświadczalnej - I Ogólnopolska Konferencja SAM – 5-7 maja 2003, Katowice-Ligota, ŚAM.

2. II miejsce w Sesji Chirurgicznej - I Ogólnopolska Konferencja SAM – 5-7 maja 2003, Katowice-Ligota, ŚAM.

3. Wyróżnienie w Sesji Nauk Klinicznych Zabiegowych - 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors – 15-17 kwietnia 2004, Bydgoszcz-Chełmno, A.M. w Bydgoszczy.

4. Nagroda Główna w Sesji Wolny Temat pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - Ogólnopolski Kongres Młodych Medyków – 23-24 kwietnia 2004, Warszawa, A.M. w Warszawie.

5. II miejsce w Sesji Chirurgicznej - II Ogólnopolska i XLIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa SAM – 5-7 maja 2004, Katowice, ŚAM.

6. II miejsce w Sesji Interdyscyplinarnej - II Ogólnopolska i XLIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa SAM – 5-7 maja 2004, Katowice, ŚAM.

7. Wyróżnienie w Sesji Nauk Klinicznych Zabiegowych, nagroda za najlepszą pracę spoza CM - III Międzynarodowa Konferencja STN – „Postępy w naukach biomedycznych” – 2-3 grudnia 2005, Bydgoszcz-Toruń.

8. Nagroda Główna - Majówka Młodych Mechaników – Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Biomechaniki – maj 2006, Szczyrk.

9. Zespołowa Nagroda III stopnia Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej w roku akademickim 2005/2006.

10. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej 2009.

 

Szkolenia i staże zagranice:
1. Good Clinical Practice Basic Training – 2007, Nicea, Francja

2. Full-endoscopic operations of the lumbar, thoracic and cervical spine – 2009, Herne/Kolonia, Niemcy

3. Department of Neurological Surgery – 2010, University of California San Francisco, USA

  • UCSF Medical Center

  • San Francisco VA Medical Center

  • San Francisco General Hospital and Trauma Center

Kursy dokształcające:

1. Neuroonkologia – Polska Szkoła Neurochirurgii – 20-24.05.2007, Poznań

2. Neurotraumatologia, neurochirurgia czynnościowa, neurochirurgia dziecięca – Polska Szkoła Neurochirurgii – 24-29.05.2008, Bukowy Dworek

3. Ochrona radiologiczna pacjenta – radiologia zabiegowa – 15-16,21-23.11.2008, Katowice

4. Neurochirurgiczne leczenie schorzeń kręgosłupa - Polska Szkoła Neurochirurgii 23-28.05.2009, Białystok-Wigry

5. „Zespól wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego u dzieci – problem interdyscyplinarny” – 11-12.09.2009, Rusinowice

6. Zaburzenia krążenia mózgowego - Polska Szkoła Neurochirurgii –– 18-22.04.2010, Kołobrzeg

7. „Modern technologies of correction of cranial defects – Cranioform” – training course – 02-03.12.2010, Zawiercie

8. VIII Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Nowotwory mózgu i urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci – 17-20.03.2011, Zakopane

9. IX Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Intensywna terapia w neurochirurgii dziecięcej. Wodogłowie wieku dziecięcego. Chirurgia kręgosłupa u dzieci. Wady wrodzone. – 15-18.03.2012, Zakopane

10. X Sympozjum Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów – Intensywna terapia w neurochirurgii dziecięcej. Choroby naczyń mózgowych, wodogłowie i chirurgia kręgosłupa u dzieci. – 14-17.03.2013, Zakopane

 

Zainteresowania – neurochirurgia dorosłych:

  • neuroonkologia – guzy mózgu i rdzenia kręgowego

  • choroby kręgosłupa – dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe, stenoza kanału kręgowego – leczenie metodami małoinwazyjnymi, leczenie metodami klasycznymi

  • neurochirurgia naczyniowa – tętniaki i naczyniaki mózgu

  • nerwy obwodowe – zespół cieśni nadgarstka

  • neurotraumatologia

  • wodoglowie

 

Dr Wojciech Ślusarczyk jest jednym z członków zespołu Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa, który stosuje najnowocześniejsze metody leczenia dyskopatii w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa.