Witamy

Witamy Państwa na stronie internetowej naszej poradni. Specjalistyczne poradnie: ortopedyczna, kardiologiczna, neurochirurgiczna, chirurgiczna, rehabilitacyjna pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy również do skorzystania z opieki naszego działu rehabilitacji. Naszym celem jest udzielanie porad i zabiegów w milej atmosferze. Komfort i zadowolenie Pacjentów jest dla nas bardzo ważne. Zapraszamy od Poniedziałku do Czwartku w godz. 8.00-18.00 i Piątek od 8.00- 17.00. Kontakt : 503 162 395

Poradnie Specjalistyczne w ramach NFZ

Poradnia Rehabilitacyjna oraz Poradnia Wad Postawy

Poradnie Rehabilitacyjna dla dorosłych oraz Poradnia Wad postawy u dzieci:

lek. med. Barbara Kania -  specjalista Rehabilitacji Medycznej (Reh.)

lek. med Lucyna Sobotowicz-Konczal - Specjalista Rehabilitacji Medycznej (WP i Reh.)

Lek. med Anna Osojca Ortopeda (WP - usg bioderek)

 

 PACJENCIE PAMIĘTAJ!

Skierowanie do PORADNII  REHABILITACYJNEJ ważne jest przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Ważne! Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekują­cych, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 

Przewlekłe zespoły bólowe;

Pourazowe ograniczenia ruchomości;

Schorzenia narządu ruchu;

Schorzenia układu nerwowego;

Wszelkiego rodzaju zespoły bólowe kręgosłupa;

Choroby reumatologiczne;

Osoby po urazach, operacjach ortopedycznych i innych...

Wady postawy u dzieci tj:

Do wad postawy zalicza się:

 • postawę skoliotyczną (skolioza czynnościowa), Takie zniekształcenie kręgosłupa może doprowadzić do zaburzeń w układzie krążenia, w układzie oddechowym i innych narządach. Skoliozy zdarzają się kilkakrotnie częściej u dziewcząt niż u chłopców. Mówiąc o przyczynach skoliozy należy wyodrębnić dwie zasadnicze grupy, czynnościową i strukturalną.

  Ta pierwsza posiada przyczyny w widocznych wadach np. nierówne kończyny dolne, ból powodujący odruchowe skrzywienie. Wady, które powstały z grupy czynnościowej można zupełnie usunąć likwidując przyczynę i wzmacniając mięśnie kształtujące postawę. Drugą grupę cechują zmiany, które utrwaliły się w budowie kręgosłupa i tułowia (krzywice klatki piersiowej, porażenia, niedowład mięśni). Przyczyny tego stanu mogą być wrodzone i trudne do całkowitego usunięcia.

  Skolioza nie leczona powoduje wiele powikłań i następstw niekorzystnych w działaniu różnych narządów wewnętrznych np. uciska jedno płuco, wyłączając je z procesu oddychania. Taka sytuacja może doprowadzić do niewydolności oddechowej, do przerostu prawego przedsionka i prawej komory serca i zaburzeń układu krążenia. Mogą też wystąpić różne objawy ze strony układu nerwowego poprzez uciskanie kręgów na korzenie nerwowe powodując bóle korzeniowe i nerwów międzyżebrowych. Wszystkie skoliozy, muszą być leczone ponieważ mogą powodować wadliwe funkcjonowanie organizmu.

 • Klatka tzw. szewska (lejkowata)- jest następstwem wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub też nieproporcjonalnego rozrostu chrząstek żebrowych. Charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber.

 • klatka tzw. kurza - cechuje ją zniekształceniem mostka, który tworzy silne uwypuklenia do przodu. Są to najczęściej wady rozwojowe powstałe na skutek przebytej krzywicy.

 • plecy okrągłe (kifoza czynnościowa),

  Wada ta charakteryzuje się:

  • pogłębieniem kifozy piersiowej,
  • wysunięciem głowy i barków do przodu,
  • rozsunięciem łopatek i ich odstawaniem od klatki piersiowej,
  • spłaszczeniem i zapadnięciem klatki piersiowej,
  • zmniejszeniem fizjologicznego przodopochylenia miednicy.
 • plecy wklęsłe (lordoza czynnościowa),

  Wada ta charakteryzuje się:

  • silnym zaznaczeniem odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
  • uwypukleniem pośladków,
  • zwiększeniem fizjologicznego przodopochylenia miednicy,
  • wypiętym brzuchem.
 • plecy płaskie,

  Wada ta charakteryzuje się:

  • opadniętymi barkami,
  • odstającymi łopatkami,
  • spłaszczoną klatką piersiową,
  • obniżonymi narzadami wewnętrznymi.
 • plecy okrągło-wklęsłe,

  Wada ta charakteryzuje się:

  • pogłębieniem lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej,
  • wysunięciem barków do przodu,
  • odstawaniem łopatek,
  • wypukłym brzuchem,
  • zwiększeniem przodopochylenia miednicy,
  • uwypukleniem pośladków.
 • stopę szpotawą, Wada ta polega na nieprawidłowym ułożeniu stawów skokowych, zniekształceniu kości i mięśni stopy. Podeszwa stopy jest odwrócona do wewnątrz. Dziecko nie może stanąć na podeszwie gdyż jest ona unieruchomiona. Niektórzy uważają, że jest to choroba o podłożu genetycznym. Częściej za przyczynę podaje się zaburzenia równowagi mięśniowej spowodowane myelodysplazją, czyli nieprawidłowością rozwojową rdzenia kręgowego lub powstaniem wrodzonych ubytków mięśniowych. Czasami zakłada się, że powodem tej wady była zbyt mała ilość miejsca dla płodu w macicy. 

  Objawy - Stopa szpotawa

  • podeszwy stóp zwrócone w kierunku do wewnątrz,
  • stopa jest sztywno naprężona.
 • stopę koślawą, wada polega na tym że, pięta ulega skręceniu na zewnątrz i opiera się o podłoże brzegiem znajdującym się przy środku stopy.

  Objawy:

  • Pięta jest ustawiona wyraźnie na zewnątrz; w skrajnych przypadkach wewnętrzny brzeg stopy spoczywa na podłożu, a osoba chora „stoi obok swoich stóp”.
  • Dolegliwości odczuwane są rzadko, czasami wieczorem pojawiają się bóle w łydkach.
  • Łatwe męczenie się stóp.
  • Kurcze w łydkach.
 • stopę końsko - szpotawą, wada wrodzona, polegająca na utrwalonym zgięciu podeszwowym stopy i przywiedzeniu przodostopia. Jest to wada o charakterze deformacji, w około 50% przypadków spowodowana przez malformacje kostne. Nie do końca jasna jest etiologia zmian.

 • płaskostopie, zniekształcenie stopy polegające na obniżeniu się jej fizjologicznych sklepień, w wyniku czego staje się ona płaska. Stopa o prawidłowej budowie nie dotyka podłoża całą powierzchnią. Jej kości układają się w łuk. Przy płaskostopiu prawie cała stopa przylega do podłoża. Kości w takiej stopie ułożone są w linii prostej.

 • kolana szpotawe, nogi dżokeja wada kończyn dolnych polegająca na ustawieniu podudzia względem uda pod kątem otwartym do środka i wygięciu na zewnątrz trzonów kości udowej, piszczelowej i strzałkowej.Przyczyną kolan szpotawych może być krzywica lub zbyt wczesne rozpoczęcie chodzenia. Masa ciała dziecka stanowi wtedy zbyt wielkie obciążenie dla miękkiego jeszcze kośćca.

  Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje płaskostopia:

   

  • płaskostopie podłużne będące wynikiem obniżenia łuku przyśrodkowego (dynamicznego) stopy
  • płaskostopie poprzeczne będące skutkiem obniżenia łuku poprzecznego przedniego stopy
 • kolana koślawe, popularne iksy wada kończyn dolnych, w której odstęp między przyśrodkowymi kostkami, mierzony przy zwartych i wyprostowanych kolanach jest większy niż 4–5 cm. Kolano koślawe stanowi trwałe odchylenie osi podudzia względem osi uda na zewnątrz.

  Przyczyną kolan koślawych może być:

  • krzywica
  • stopa płasko koślawa,
  • złamania lub urazy w okolicy stawu kolanowego,
  • porażenia mięśni,
  • choroby stawów.
  Czasami przyczyna jest nieznana

Za ogólne przyczyny wad postawy uważa się:

 • wady wrodzone kości, mięśni;

 • wady wzroku, słuchu; przewlekłe infekcje dróg oddechowych, moczowych;

 • schorzenia układu ruchu, np.:dysplazję stawu biodrowego, złamania kości kończyn dolnych, młodzieńcze zapalenie stawów;

 • zespoły przeciążeniowe.

Tymi oraz wieloma innymi problemami zajmują się Lekarze pracujacy w naszych poradniach.